INTRODUCTIE

Wat houdt 'total home cleaning' in en waar kan ik de Sirena voor gebruiken in huis of bedrijf?

LEES MEER...

LEES MEER...

TOEPASSING

Wat is het verschil tussen het gebruik van ouderwetse stofzuigerzakken en de Sirena?

LEES MEER...

LEES MEER...

SAMENSTELLING

CONTACT & DEMOS

wordt gemaakt door Sirena Inc., Ottawa, Canada en gedistribueerd door

Ons contactadres in Nederland is:

info@ecointuition.nl

Het Sirena 'Total Home Cleaning' System maakt huishoudelijke taken

in huis of bedrijf efficiënter en plezieriger om te doen!

Copyright © 2017 by Unit 2 + 2 (+31624398660 or eduard.vooren@mac.com).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher above.

Wat zijn de voordelen van de Sirena met andere soortgelijke apparatuur?

Waar koop je de Sirena, wat is de garantie en kunnen we de Sirena in werking zien?

Algemene Voorwaarden

Sirena Manual

Sirena Product Specifications