Copyright © 2017 by Unit 2 + 2 (+31624398660 or eduard.vooren@mac.com).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher above.

Na elke keer zuigen moet het bassin worden geleegd. Het is meteen duidelijk indien het moet word geleegd, want zeker na de eerste keer is het een dikke vuile soep die is achtergebleven.

Hoe vaak moet het bassin worden geleegd?

Eigenlijk is de beste plek buiten in het riool, waar het thuishoort. Maar het vuil via de toiletpot wegspoelen mag natuurlijk ook.

Waar leeg ik het bassin?

De afkorting HEPA komt uit het Engels en staat voor High Efficiency Particulate Absorption. In het Nederlands kan dat het beste worden vertaald met een filter dat kleine stofdeeltjes (kleiner dan .03 microns) zeer efficiënt verwijderd. Aangezien het niet mogelijk is deze deeltjes in water op te lossen, is het filter dan ook bedoeld om mensen met ademhalingsmoeilijkheden of asthma met hun problemen te verlichten.

Wat is een HEPA filter?

De Sirena heeft een 'fluister' modus op de Aan/Uit knop. Daardoor wordt de lucht minder lawaaiig door het water heen getransporteerd zonder de cyclonische werking. De lucht wordt opgefrist en gereinigd van stofdeeljes waardoor de lucht in huis aanvoelt zoals buiten na een regenbui of tijdens een dag aan zee. Voeg een paar druppels etherisch olie toe in het bassin en het huis vult zich met een frisse denne- of lavendellucht bijv.

Hoe gebruik ik de Sirena om de lucht te filteren en schoon te krijgen?

Etherisch betekent licht of vluchtig. Dit soort druppels verdampt heel makkelijk en geeft het huis een bijna onmerkbaar fris luchtje. Ze kunnen tijdens het vullen van het bassin worden toegevoegd, maar ook vlak voor de luchtinlaat tijdens het zuigen.

Hoe voeg ik de etherische oliedruppels toe?

Sirena heeft een aparte verstuiver beschikbaar, die verkregen kan worden als kado, indien u zes (6) nieuwe kontakten voor een demo bij ons aanbrengt. Deze demo's vinden plaats bij de door u aangeleverde kontakten thuis. Het is dus wel belangrijk dat u uw cinacten daarover infomeert, zodat het geen verrassing blijkt te zijn. U verkrijgt de verstuiver so wie so; of ze nu wel of niet resulteren in een verkoop. De adviseur in kwestie vraagt ter voorbereiding wel om een toelichting waarom u de kontakten heeft gekozen.

Hoe verwijder ik frituur- of honden en kattenluchtjes?

Het 3,5 liter grote bassin kan leeg worden gebruikt om vuil via shamponeren weg te zuigen. Let goed op dat het niet te vol raakt en dat het geen ontvlambare reinigingsmiddelen zoals alcohol, wasbenzine, tetra of tri bijv. bevat. Ook het gebruik van middelen met chloor wordt afgeraden omdat het zachte onderdelen van de machine kan aantasten.

Kan de Sirena ook natreinigen bij bijv. harde vloeren of bij tapijt-en meubelreiniging?

Schrijf een email aan EcoIntuition en vermeld het serienummer en het jaar van aankoop. U krijgt dan van ons meteen bericht met verzendinstructies  en een zgn. MR-nummer.

Waar kan ik mijn Sirena laten onderhouden?

wordt gemaakt door Sirena Inc., Ottawa, Canada en gedistribueerd door

Ons contactadres in Nederland is:

info@ecointuition.nl

C